2020. július 10., péntek
Amália

Belföld

Fontos tudnivalókat árult el a nyugdíjguru az ideiglenes özvegyi nyugdíjról

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követően csak három esetben éledhet föl az özvegyi nyugdíjra való jogosultság. Csak az az özvegy lesz jogosult az ideiglenes ellátás megszűnése után özvegyi nyugdíjra, aki az elhunyt házastársa halála időpontjában betöltötte a rá irányadó nyugdíjkorhatárt, vagy olyan megváltozott munkaképességű személy, akinek az egészségi állapota legfeljebb 50 százalékos, vagy legalább két (illetve egy fogyatékkal élő vagy tartósan beteg) olyan gyermek eltartásáról gondoskodik, aki az elhunyt jogán árvaellátásra jogosult.

Az özvegyi nyugdíj feléledésének megállapítása iránti eljárásban egészségügyi felülvizsgálatra is sor kerül, ha az özvegyi nyugdíj feléledését az igénylő a megváltozott munkaképességére hivatkozva kérelmezi, és a rendelkezésre álló határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy szakvélemény alapján nem állapítható meg, hogy az özvegy egészségi állapota legfeljebb 50 százalékos.


A fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg árvaellátásra jogosult gyermek

– fogyatékosságát a fogyatékossági támogatásra vonatkozó rendelkezések alkalmazásával a rehabilitációs szakigazgatási szerv szakhatósági állásfoglalásával, míg


– tartós betegségét a a családi pótlékra vonatkozó szabályok alkalmazásával  szakorvosi igazolással kell igazolni, ugyanúgy, ahogyan az ideiglenes özvegyi nyugdíj esetén.

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követően az özvegyi nyugdíja feléled annak az özvegynek is, akinek esetében a fenti feltételek valamelyike a házastárs vagy élettárs elhalálozásától számított tíz éven belül bekövetkezik. (A törvény különbséget tesz az 1993. március 1. előtt és az 1993. február 28. után elhunytak tekintetében. Az 1993. március 1. előtt elhunytakra vonatkozóan nem 10 év, hanem 15 év ez a jogvesztő időhatár.)

Az elvált, továbbá a házastársától egy évnél hosszabb ideje külön élő személynek özvegyi nyugdíj az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követően csak abban az esetben jár, ha a fenti feltételek valamelyike a különélés kezdetétől számított tíz éven belül bekövetkezik és a (volt) házastársától annak haláláig tartásdíjban is részesült, vagy részére a bíróság tartásdíjat állapított meg. Ha az elvált személy a házastársától már a házasság megszűnése előtt is külön élt, ezt a tíz évet a tényleges különélés kezdő időpontjától kell számítani.

Életkor alapján feléledő özvegyi nyugdíj esetében az özvegynek be kell töltenie a házastársa vagy élettársa halálának időpontjától számított 10 éven belül a rá a haláleset évében irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt ahhoz, hogy az özvegyi nyugdíjra való joga feléledjen.

Ha az özvegy az aktuális nyugdíjkorhatára betöltése előtt nyugdíjba megy (igénybe veszi a nők kedvezményes nyugdíját) vagy korhatár előtti ellátást vesz igénybe, az nem alapozza meg az özvegyi nyugdíja feléledését.

Az özvegyi nyugdíj feléledését külön kell igényelni, hivatalból nem állapítják meg! Az eljárás illeték- és költségmentes.

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követően feléledő özvegyi nyugdíj összege attól függ, hogy az özvegy részesül-e meghatározott pénzbeli ellátásokban.

Ha az özvegy a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte vagy megváltozott munkaképességű, de rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, saját jogú nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban nem részesül, az özvegyi nyugdíj 60 százaléka annak a nyugdíjnak (vagy öregségi nyugdíjként számított összegnek), amely az elhunytat a halála időpontjában öregségi nyugdíj címén megillette volna.

A hatvanszázalékos mértékben megállapított özvegyi nyugdíj helyett harmincszázalékos mértékű özvegyi nyugdíjat kell megállapítani attól az időponttól, amelytől az özvegy a felsorolt ellátások bármelyikében részesül.

Ha viszont az özvegy saját jogú nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, rehabilitációs ellátásban vagy rokkantsági ellátásban is részesül, vagy a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg, vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartása címén állapították meg az özvegyi nyugdíjat, akkor az özvegyi nyugdíj a 30 százaléka annak az öregségi nyugdíjnak (vagy öregségi nyugdíjként számított összegnek), amely az elhunytat a halála időpontjában megillette, vagy megillette volna.

A harmincszázalékos mértékben megállapított özvegyi nyugdíj az özvegy ellátásának összegére tekintet nélkül jár. Az özvegyi nyugdíj mértékét a saját jogú nyugellátás esetleges szünetelése nem érinti.

A fentiek szerint feléledt özvegyi nyugdíj is megszűnhet, majd akár ismételten feléledhet meghatározott körülmények bekövetkezése esetén.

Dr.Farkas András

www.nyugdijguru.hu

Kapcsolódó Cikkek