2020. augusztus 10., hétfő
Lőrinc

Belföld

Így mehetnek nyugdíjba 40 év után a nők

A hölgyek a hatályos szabályozás szerint 2020-ban is változatlan feltételekkel igényelhetik a nők kedvezményes nyugdíját. A Lokál Farkas András nyugdíjguru segítségével összeszedte a legfontosabb tudnivalókat a témában.

Számít a gyerekneveléssel töltött idő?


A nyugdíjba készülő hölgyeknek meg kell szerezniük legalább 40 év jogosultsági időt (amelyből alapesetben legfeljebb 8 év lehet a gyermeknevelésre tekintettel kapott ellátások folyósítási idejével szerzett szolgálati idő,  vagyis legalább 32 évi szolgálati időt keresőtevékenységgel, azaz munkával kell megszerezniük). A kedvezményes nyugdíj igénylésének már nem feltétele a biztosítási jogviszony megszüntetése.

Mekkora lesz a nyugdíj összege?


A kedvezményes nyugdíj összegét ugyanúgy állapítják meg, mint a korbetöltött öregségi nyugdíj összegét, vagyis nemcsak a 40 évi jogosultsági idő, hanem az érintett hölgy egész élete során szerzett összes szolgálati idő és az 1988 óta szerzett, nyugdíjjárulék-alapját képező kereseteiből számított nettó havi átlagkeresete figyelembevételével számítják ki a kedvezményes nyugdíj összegét. A nők kedvezményes nyugdíja saját jogon járó, teljes nyugdíj. Nem terheli semmilyen levonás amiatt, hogy az érintett hölgy a nyugdíjkorhatára betöltése előtt veszi igénybe a nyugellátást. Emiatt nem is számítják újra a nyugdíj összegét, ha a kedvezményes nyugdíjban részesülő hölgy betölti a nyugdíjkorhatárát.

Milyen feltételekkel lehet dolgozni a kedvezményes nyugdíj mellett?

– A nők kedvezményes nyugdíja mellett a munka törvénykönyve szerint szabályozott munkaviszonyban 2019. január 1-je óta korlátozás nélkül lehet dolgozni, ez így marad 2020-ban is.

– 2019. január 1-jétől ugyanis az éves összeghatár jelentősége megszűnt a kedvezményes nyugdíj mellett munkaviszonyban dolgozó hölgyek számára, miután a munka törvénykönyve szerinti jogviszonyban dolgozó nyugdíjas keresetét azóta semmilyen járulék nem terheli, kizárólag a 15 százalékos személyi jövedelemadót kell megfizetni. Ennek következtében az ilyen keresetet már tavaly sem kellett beszámítani az éves összeghatárba. Hasonló módon a közérdekű nyugdíjas szövetkezet tevékenységében személyesen közreműködő tagként a kedvezményes nyugdíjban részesülő hölgy szövetkezeti díjazását sem kellett beszámítani az éves összeghatárba.

– Más jogviszonyokban (például vállalkozási vagy megbízási jogviszonyban) folytatott keresőtevékenység esetén azonban 2020. június 30-áig még érvényesül az említett  korlátozás, amely szerint a kedvezményes nyugdíj csak addig folyósítható, amíg az érintett nyugdíjas hölgy társadalombiztosítási járulékalapját képező jövedelme nem éri el az éves összeghatárt (a minimálbér 18-szorosát, 2020-ban 161 000×18=2 898 000 forintot). Ez a korlátozás eddig csak akkor szűnt meg, ha az érintett hölgy betöltötte a nyugdíjkorhatárát.

– 2020. július 1-jétől azonban minden nyugdíj melletti keresőtevékenységgel szerzett kereset és jövedelem járulékmentessé válik, ennek következtében a nők kedvezményes nyugdíja mellett bármely jogviszonyban korlátozás nélkül lehet dolgozni a versenyszférában.

– A fentiekből következően a kedvezményes nyugdíjuk mellett a versenyszférában nem munkaviszonyban dolgozó hölgyeknek a társadalombiztosítási járulékalapját képező jövedelme 2020 első fél évében összesen 2 898 000 forint lehet, ha ezt meghaladná a járulékalap, akkor felfüggesztenék a nyugdíjuk folyósítását, de legfeljebb 2020. július 1-jéig. Idén a második fél évben ugyanis már bármilyen jogviszonyban bármennyit kereshetnek a nyugdíjuk mellett a nők kedvezményes nyugdíjában részesülő hölgyek, ha a versenyszférában dolgoznak.

– A közszférában végzett munka esetén azonban a kedvezményes nyugdíj folyósítását 2020-ban is szüneteltetik arra az időtartamra, amíg az érintett hölgy (előzetes kormányzati engedéllyel létesített) közalkalmazotti vagy hasonló közszolgálati jogviszonya fennáll.

– A kedvezményes nyugdíj mellett folytatott keresőtevékenységgel szerzett nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelem alapján a nyugdíjas hölgy nyugdíjnövelésre jogosult, amelyet 2017. január 1-jétől a nyugdíjhatóság a NAV hivatalos adatközlése alapján hivatalból (nem kérelemre) állapít meg. A nyugdíjnövelés során az előző évben szerzett, nyugdíjjárulék alapját képező kereset 1/2400-ad részével emelik meg a nyugdíj havi összegét. (Az 1/2400-ad úgy adódik, hogy az éves kereset 1/12-ed részének 0,5 százaléka az emelés mértéke a törvény szövege szerint.)

– Miután erre a nyugdíjnövelésre csak a nyugdíjjárulék – idén január 1-jétől: társadalombiztosítási járulék – alapját képező keresetekre tekintettel kerülhet sor, 2019. január 1-jétől a kedvezményes nyugdíjuk mellett munkaviszonyban dolgozó hölgyek már nem számíthatnak ilyen növelésre, hiszen a keresetüket nem terheli nyugdíjjárulék. Szintén nem jár emelés a közérdekű nyugdíjas szövetkezet nyugdíjas tagjaként kapott díjazás alapján.

– 2020. július 1-jével pedig minden jogviszony tekintetében megszűnik ez a nyugdíjnövelési lehetőség, hiszen a nyugdíj mellett bármely jogviszonyban szerzett kereset vagy jövedelem járulékmentessé válik.

Dr. Farkas András, www.nyugdijguru.hu

Kapcsolódó Cikkek