EUR: 337,36 Ft
CHF: 317,86 Ft
2020. február 21., péntek
Eleonóra

Belföld

Fontos tudnivalók a nyugdíj számításáról

A nyugdíj összege függ attól a nettó havi átlagkeresettől, amelyet az 1988. január 1-jétől a nyugdíjmegállapítás kezdő napjáig szerzett és kifizetett,  nyugdíjjárulék alapját képező keresetekből számítanak. A havi átlagkereset megállapítása során a nyugdíjazást megelőző naptári év előtt elért kereseteket az országos nettó átlagkereset egyes években történő növekedését alapul véve a nyugdíjazást megelőző naptári év kereseti szintjéhez kell igazítani: ezt nevezzük valorizációnak.

Így a 2020-ban történő nyugdíjmegállapítás esetén a valorizálás a 2018-ban és előtte elért keresetekre vonatkozik, amelyeket a 2019-es kereseti szintekhez kell igazítani. Vagyis az adott naptári évre meghatározott valorizációs szorzóval (amely az országos nettó átlagkereset egyes években történő növekedéséhez igazodik) meg kell szorozni az adott naptári év bérezett napjaira számított nettósított keresetet, így igazítva a különböző naptári évek kereseteit a nyugdíjbavonulás évét megelőző évhez.


A valorizáció e módszeréből fakadóan jobban járhat az a nyugdíjigénylő, akinek a nyugdíját olyan évben állapítják meg, amelyben a valorizációs szorzók magasabbak, mint a megelőző években voltak. Miután a nyugdíjigénylést nem kötelező azonnal benyújtani, amint teljesültek a nyugdíj feltételei, érdemes az igénylés időpontját körültekintően, a tényleges és a következő években várható valorizációs szorzók hatását is figyelembe véve megválasztani. (A valorizációs szorzók 2016 óta évente átlagosan tíz százalékkal nőnek a nemzetgazdasági nettó átlagkeresetek gyors növekedése miatt. Emiatt hasonló életpályák, hasonló szolgálati időtartamok, hasonló keresetek mellett is jelentősen magasabb összegű nyugdíjakat állapíthatnak meg, ha valaki későbbi évben igényli a nyugdíját. Ez a körülmény mindaddig fennáll, amíg az országos nettó átlagkereset emelkedése folytatódik.)

A nyugdíjmegállapítás évében hatályos  valorizációs szorzókat az adott év márciusában megjelenő kormányrendelet határozza meg. Emiatt a végleges nyugdíjösszeg meghatározására nyitva álló ügyintézési határidő csak az adott év április 15-én jár le, ha a nyugdíjigénylést az adott évi nyugdíjmegállapításhoz tartozó valorizációs szorzószámok hatálybalépését megelőzően nyújtották be és az általános ügyintézési határidő április 15-ét megelőzően letelik. Idén ez a szabály ténylegesen csak a nők kedvezményes nyugdíját igénylő hölgyeket érinti, mivel a nyugdíjkorhatár betöltése alapján történő nyugdíjigénylésre legkorábban csak a második félévben kerülhet sor (amikor az 1956. első félévében születettek betöltik a 64 év 183 napos korhatárukat).


Természetesen az év eleji nyugdíjigénylők sem maradhatnak ellátás nélkül. A nyugdíjtörvény úgy rendelkezik, hogy ha a nyugellátásra való jogosultság fennáll, de a nyugellátás összege a tárgyévi nyugdíjmegállapításhoz tartozó valorizációs szorzószámok hiánya miatt az eljárás megindulásától számított harminc napon belül nem határozható meg, akkor nyugdíjelőleget kell folyósítani, amelyet a véglegesen megállapított nyugdíj összegébe majd be kell számítani.

Dr.Farkas András

www.nyugdijguru.hu

Címkék

Kapcsolódó Cikkek