2020. március 30., hétfő
Zalán

Belföld

Így növelje nyugdíját akár évi 6%-kal!

Ha valaki magasabb nyugdíjat szeretne kapni, a legkézenfekvőbb lehetőség, hogy a nyugdíjkorhatára betöltését követően tovább dolgozik anélkül, hogy igényelné a nyugdíját.

A nyugdíjtörvény szerint az öregségi nyugdíj összege az elismert szolgálati időtől és az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegétől függ, viszont az, aki legalább húsz év szolgálati idővel rendelkezik és a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltése után a nyugdíj megállapítása nélkül legalább 30 naptári napra szolgálati időt szerez, nyugdíjnövelésben részesül.


A nyugdíjnövelés mértéke minden 30 naptári nap után az öregségi nyugdíj fél százaléka. Például 60 nap plusz szolgálati idő esetén 1%-kal,  90 nap esetén 1,5%-kal, 360 nap (egy év) esetén 6%-kal nő a nyugdíj összege, és így tovább, a növelési lehetőségnek, vagyis  a nyugdíjbónusznak nincs felső határa.

Az így elért nyugdíjnöveléssel az öregségi nyugdíj ráadásul a megállapítása alapjául szolgáló havi átlagkeresetet is meghaladhatja.


A nyugdíjnövelés feltételei összefoglalva: az érintett személynek legalább 20 év elismert szolgálati idővel kell rendelkeznie, be kell töltenie a rá vonatkozó nyugdíjkorhatárt, de akkor nem kéri az öregségi nyugdíja megállapítását, továbbá a korhatár betöltését követően legalább 30 naptári nap további szolgálati időt szerez.

A nyugdíjnövelés iránti igényt az öregségi nyugdíj iránti kérelem benyújtása során kell érvényesíteni.

A nyugdíjnövelés a törvény erejénél fogva is érvényesül a közalkalmazotti vagy más közszolgálati jellegű jogviszonyban dolgozó személy esetében, ha ez a jogviszonya a nyugdíjkorhatára betöltésére tekintettel munkáltatói felmentés révén szűnik meg.

Ilyen esetben ugyanis a munkáltató az érintett jogviszonyt felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha a közszolga legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül (e tekintetben nyugdíjasnak minősül az, aki betöltötte a nyugdíjkorhatárát és legalább 20 év szolgálati idővel rendelkezik). A felmentési idő tartama az adott jogviszony része, vagyis szolgálati idő, amelyet a törvényi rendelkezéseknél fogva a korhatára betöltését követően szerez meg az érintett közalkalmazott, köztisztviselő vagy hasonló jogviszonyban dolgozó. A nyugdíj megállapításának napja legkorábban a felmentési idő leteltét követő nap lehet, így a közszolgák az őket megillető felmentési idejük hossza függvényében legfeljebb 4%-os nyugdíjbónuszra számíthatnak. Természetesen abban az esetben, ha a közszolgálati jellegű jogviszonyuk ilyen megszűnését követően a versenyszférában tovább dolgoznak, akkor további nyugdíjnövelésre is jogosultságot szerezhetnek – mindaddig, amíg nem igénylik ténylegesen az öregségi nyugdíjukat.

Dr.Farkas András

www.nyugdijguru.hu

Kapcsolódó Cikkek