EUR: 356,38 Ft
CHF: 337,03 Ft
2020. április 07., kedd
Herman

Belföld

Ekkor szerezhet szolgálati időt egy megváltozott munkaképességű személy

Mindenekelőtt el kell különíteni a rokkantsági nyugdíj és a rokkantsági ellátás folyósítási időtartamát. A rokkantsági nyugdíj mint saját jogú nyugellátás jogintézménye 2011. december 31-éig létezett, 2012. január 1-jétől a megváltozott munkaképességű személyeknek már nem nyugdíj, hanem speciális egészségbiztosítási pénzbeli ellátás – rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás  – állapítható meg.

A rokkantsági nyugdíj folyósítási idejével nem volt szerezhető szolgálati idő, mivel a rokkantsági nyugdíj saját jogú nyugellátásnak minősült. Ennek következtében a rokkantsági nyugdíj folyósításának tartama nem számítható be a nők kedvezményes nyugdíjára jogosító időbe sem.


Ha valaki a rokkantsági nyugdíja – mint az akkori szabályok szerinti saját jogú nyugellátás – mellett bármilyen jogviszonyban dolgozott, akkor annak révén sem szerezhetett további szolgálati időt és az így szerzett keresetét sem lehet figyelembe venni az öregségi nyugdíj számítása során. Miután a rokkantsági nyugdíj melletti munkavégzéssel nem volt szerezhető szolgálati idő, így e munkavégzés tartama sem számítható be a nők kedvezményes nyugdíjára jogosító időbe sem. A nyugdíjtörvény szerint ugyanis a saját jogú nyugellátás mellett folytatott keresőtevékenység időtartama szolgálati időként nem vehető figyelembe, ráadásul a saját jogú nyugellátás mellett folytatott keresőtevékenységgel szerzett, nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem összege az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset kiszámítása során sem vehető figyelembe.

Viszont ha dolgozott egy rokkantnyugdíjas a nyugdíja mellett, akkor a 2007. április 1. és 2011. december 31. közötti időszakban a munkával szerzett, nyugdíjjárulék-alapot képező keresete alapján nyugdíjnövelésre szerezhetett jogosultságot, amelyet a rokkantsági ellátása, illetve az öregségi nyugdíja tekintetében is érvényesíthet. (A nyugdíjnövelés mértéke az adott évi kereset 1/2400-ad része, vagyis az évesített kereset 1/12-ed részének 0,5%-a). A nyugdíjtörvény erről úgy rendelkezik, hogy az öregségi nyugellátásban részesülő személy – ideértve a rokkantsági nyugdíjban részesült személyt – nyugellátását a sajátjogú nyugdíjasként történt foglalkoztatása, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként végzett kiegészítő tevékenysége alapján a naptári évben elért, nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem összege egytizenketted részének 0,5 százalékával – a jövedelem megszerzését követő naptári év január 1-től – növelni kell. A nyugdíjnövelés kiszámítása során az a nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem vehető figyelembe, amely után az előírt nyugdíjjárulékot megfizették. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény rendelkezése szerint aki rokkantsági nyugdíj mellett 2012. január 1-je előtt nyugdíjnövelésre jogot szerzett, ezt a jogát a megváltozott munkaképességű személyek ellátása esetén is érvényesítheti az öregségi nyugdíjra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával.


A 2012. január 1-jétől megállapítható rokkantsági ellátás folyósítási idejével sem szerezhető szolgálati idő, ez esetben amiatt, hogy a rokkantsági ellátás összegéből nem vonnak nyugdíjjárulékot. E folyósítási tartam a nők kedvezményes nyugdíjára jogosító időbe sem számítható be.

Abban az esetben azonban, ha az érintett személy dolgozna a rokkantsági ellátása mellett, akkor ennek tartama – mint keresőtevékenységgel járó biztosítási jogviszonyban töltött idő – már szolgálati időnek minősülne, amely beszámítható lenne a nők kedvezményes nyugdíjára jogosító időbe is. A nyugdíjjogosultság szempontjából a rokkantsági ellátás mellett végzett keresőtevékenység alapján részmunkaidővel is teljes értékű szolgálati idő szerezhető, a nyugdíjszámítás során azonban arányosítani kell az így szerzett szolgálati időt, ha a kereset nem érné el a minimálbér összegét.

A fentiek alapján nem minősül szolgálati időnek (és a nők kedvezményes nyugdíjára jogosító időbe sem számítható be)

  •  a rokkantsági nyugdíj folyósításának időtartama,
  •  a rokkantsági nyugdíj mellett folytatott keresőtevékenység időtartama,
  •  a rokkantsági ellátás folyósításának tartama.

Szolgálati időnek – egyúttal a nők kedvezményes nyugdíjára jogosító időnek – minősül a rokkantsági ellátás mellett keresőtevékenységgel járó biztosítási jogviszonyban (például munkaviszonyban) töltött idő.

Nyugdíjnövelésre jogosít a rokkantsági nyugdíj mellett keresőtevékenységgel járó biztosítási jogviszonyban szerzett, nyugdíjjárulék alapját képező kereset, jövedelem.

Dr.Farkas András

www.nyugdijguru.hu

Kapcsolódó Cikkek