EUR: 357,45 Ft
CHF: 337,66 Ft
2020. április 07., kedd
Herman

Belföld

Nyugdíj előtti álláskeresési segély feltételei 2020-ban

A nyugdíj előtti álláskeresési segély (nyes) szabályait a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény (Flt.) határozza meg.

A főbb feltételek szerint az igényelhet ilyen segélyt, akinek a nyugdíjkorhatára betöltéséig legfeljebb 5 éve van hátra (vagyis aki legalább 60 éves), szerzett már minimum 15 év szolgálati időt, munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani, továbbá aki legalább 45 napon át álláskeresési járadékban részesült és annak folyósítási időtartamát már kimerítette, emellett nem részesül korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban.


A nyugdíj előtti álláskeresési segély összegét főszabály szerint a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos kötelező legkisebb munkabér összege 40 százalékának alapulvételével kell megállapítani, ami idén 64.400 forint. A nyes összege ennél kisebb lesz,  ha a kérelmező járadékalapja alacsonyabb összegű.

A nyes az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig folyósítható. A segély folyósítását több esetben szünteltetni kell, jellemzően arra az időre, amikor a segélyben részesülő dolgozik (kivéve az alkalmi munkát), vagy közfoglalkoztatott lesz, vagy keresetpótló juttatást kap. A nyes folyósítása több esetben megszűnhet,  jellemzően akkor, ha a segélyben részesülő rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra válik jogosulttá. A segély folyósítását meg kell szüntetni, ha a segélyben részesülő nem jelenti be a kereső tevékenységét a munkaügyi hatóságnak, vagy ha bármely okból törlik az álláskeresők nyilvántartásából. A 15 napon belüli bejelentési kötelezettség minden olyan lényeges körülményre kiterjed, amely érintheti a nyes-re való jogosultság feltételeit.


A nyes iránti kérelmet a járási (kerületi) hivatal foglalkoztatási feladatokat ellátó osztályánál lehet előterjeszteni, személyesen (a koronavírus miatti veszélyhelyzet időtartama alatt előzetes elektronikus időpontfoglalás alapján). A határozat ellen a kézhezvételétől számított 15 napon belül fellebbezés nyújtható be. Az eljárás illetékmentes.

Nagyon gyakori kérdés, hogy emelkedik-e évente a már megállapított nyugdíj előtti álláskeresési segély összege a nyugdíjak rendszeres emelésének mértékével? A válasz nemleges, vagyis az egyszer megállapított segélyösszeg nem emelkedik a következő években, miután a nyes nem nyugdíj, így a kötelező nyugdíjemelés nem vonatkozik erre a segélyre.

Természetesen az új megállapítások esetén a nyes összege magasabb lehet a korábbi években megállapított segélyek összegéhez képest, hiszen a segély összege a nyes iránti kérelem benyújtásának időpontjában fennálló minimálbér összegéhez igazodik, a minimálbér összege pedig az utóbbi években minden évben nőtt.

A nyes összege a főszabály szerint 2018-ban történt megállapítás esetén 55.200 Ft,  2019-ben 59.600 Ft, idén pedig 64.400 Ft  – és az is marad a segély folyósításának teljes tartama alatt.

Dr.Farkas András

www.nyugdijguru.hu

Kapcsolódó Cikkek