2020. április 07., kedd
Herman

Belföld

Számos védőintézkedés veszélybe kerül az ellenzék felelőtlensége miatt

2020. március 11-én a Kormány veszélyhelyzetet hirdetett az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus-járvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére.

Ezt követően felhatalmazással bírt a kabinet, hogy a koronavírus-fertőzés okozta tömegesmegbetegedést
okozó, 2020. évben bekövetkezett járvány megelőzésére, illetve következményeinek elhárítása érdekében valamennyi szükséges rendkívüli intézkedést megtehessen. A végrehajtó hatalomnak azt is szem előtt kell tartania, hogy az Országgyűlés ülésezése a járvány következtében szünetelhet (pl. képviselők nagyszámú fertőződése), illetve, hogy ezekben a vészterhes időkben a kormányzatnak önállóan, gyorsan és hatékonyan kell a nemzetközi és európai sztenderdeknek megfelelően felelős döntéseket hoznia.


Jóllehet a magyar emberek elsöprő többsége támogatja a veszélyhelyzettel kapcsolatos különleges intézkedéseket, az ellenzék pártpolitikai megfontolásokból olyan helyzetet teremtett, amelynek következtében több létfontosságú
rendelkezés érvényét veszítheti. Azzal ugyanis, hogy a balliberális obstrukció miatt nem alakult ki négyötödös támogatás a koronavírus elleni védekezésről szóló törvény mögött, a veszélyhelyzet nem, de az Alaptörvény értelmében a Kormány valamennyi rendelete tizenöt napig marad hatályban, kivéve, ha a Kormány – az
Országgyűlés felhatalmazása alapján – a jogszabály hatályát meghosszabbítja.

Ennek következtében a beutazási tilalomtól, a kötelező hatósági házi karanténon át, az oktatási és nevelési intézményeket, a rendezvényeket érintő védintézkedésekig számos létfontosságú, az emberek élete és testi épségének megóvása céljából feltétlenül szükséges kormánydöntés semmissé válhat a parlament újabb döntését megelőzően.


A vonatkozó Kormányrendeletek listáját a Századvég Alapítvány időrendben közzéteszi, egyúttal felhívja arra figyelmet, hogy támogat minden olyan jogalkotói szándékot, amelynek célja az említett rendelkezések hatályban történő fenntartása vagy újbóli elrendelése. Álláspontunk szerint a közös cselekvés, a nemzeti összefogás, ez emberek életének megóvása, a járvány visszaszorítása és leküzdése, az egészségügyben és a rendfenntartásban dolgozók, illetve valamennyi érintett áldozatos munkájának megkönnyítése, és az ehhez szükséges feltételek biztosítása minden magyar állampolgárnak elemi érdeke. Ugyanezen okból a kormány által veszélyhelyzetben
meghozott rendeletek hatályának meghosszabbítására, valamint a további rendeletalkotási jogkörre vonatkozó felhatalmazás minél előbbi megszületése nyomatékosan indokolt.

41/2020 rendelet
Hatálybalépés napja: 2020.03.12.
Hatályvesztés napja: 2020.03.27.
Milyen intézkedéseket tartalmaz?
 A kormány a veszélyhelyzet elhárításáért felelős kormánytagként a miniszterelnököt jelöli ki, akit a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs segít
 A határellenőrzés ideiglenes visszaállítása a magyar–szlovén, valamint magyar–osztrák határon
 Beutazási tilalom a nem magyar állampolgároknak Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából és Iránból.
 Magyarország területére nem léphet be ugyanezen országok területéről nemzetközi személyszállítást végző vasúti jármű, autóbusz, valamint – a leszállás nélküli áthaladás esetét kivéve – polgári légijármű
 Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok
 Hivatalos okmányok érvényességének meghosszabítása
 Egyetemek bezárása
 Rendkívüli szünetet a köznevelési intézményekben (iskolákban, óvodákban) az intézményvezető, a jegyző, valamint az Oktatási Hivatal nem rendelhet el saját hatáskörében.
 Beltéri 100, kültéri 500 fős rendezvények betiltása
 Külföldi Nyelvtanulási Programot felfüggesztése
 A külföldi iskolai kirándulás tilalma
 Külföldiek kiutasítása és kitoloncolása, ha a járványügyi hatóság által elrendelt karantén szabályait megszegik

45/2020 rendelet
Hatálybalépés napja: 2020.03.15.
Hatályvesztés napja: 2020.03.30.
Milyen intézkedéseket tartalmaz?
 Rendkívüli ítélkezési szünet elrendelése
 A polgármesterek óvodai és bölcsődei rendkívüli szünetet rendelhetnek el
 Egészségügyi dolgozók működési nyilvántartása érvényességének meghosszabbítása

46/2020 rendelet
Hatálybalépés napja: 2020.03.17.
Hatályvesztés napja: 2020.04.01.
Milyen intézkedéseket tartalmaz?
 Üzletek csak 6 és 15 óra között lehetnek nyitva (kivéve:
 az élelmiszert,
 az illatszert,
 a drogériai terméket,
 a háztartási tisztítószert,
 a vegyi árut és
 a higiéniai papírterméket árusító üzlet,
 a gyógyszertár,
 a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet,
 az üzemanyag-töltőállomást és a dohányboltot.)

 A Kormány javasolja, hogy a 70. életévüket betöltött személyek a lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el. Ha a 70. életévét betöltött személy ezt vállalja, és erről az önkormányzatot tájékoztatja, az ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata.
 Rendszeres zenés, táncos rendezvények helyszínén tartózkodni tilos. Rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. Gyűlés helyszínén tartózkodás tilos
 Nem minősül rendezvénynek a vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és a temetés
 Sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között tartható meg
 A rendelet szerint aki a fentieket megszegi, szabálysértés követ el.

47/2020 rendelet
Hatálybalépés napja: 2020.03.19.
Hatályvesztés napja: 2020.04.03.
Milyen intézkedéseket tartalmaz?
 Munkajogi rendelkezések rugalmasabbá tétele
 Törlesztési moratórium bevezetése
 THM maximalizálása fogyasztói hiteleknél
 A turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a szerencsejáték, a filmipari, az előadóművész, a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatok részére külön intézkedések (bérleti szerződés nem mondható fel, bérleti díj nem emelhető, adó és járulékkedvezmények)
 Taxisok mentesülnek a KATA alól

48/2020 rendelet
Hatálybalépés napja: 2020.03.20.
Hatályvesztés napja: 2020.04.04.
Milyen intézkedéseket tartalmaz?
 Az üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység és a csomagküldő kereskedelem veszélyhelyzeti szabályai
 Az Operatív Törzs által indokoltnak ítélt költségek finanszírozásának szabályai
 A koronavírus elleni védekezéssel összefüggő beszerzések esetén el lehet térni a közbeszerzési törvény szabályaitól

57/2020 rendelet
Hatálybalépés napja: 2020.03.24.
Hatályvesztés napja: 2020.04.08.
Milyen intézkedéseket tartalmaz?
 Korlátok bevezetése a bírósági végrehajtás szabályozásában
 Kilakoltatási moratórium, lefoglalások felfüggesztése, lakóingatlanok árverezésének szünetelése
 Adóvégrehajtások szünetelése

58/2020 rendelet
Hatálybalépés napja: 2020.03.24.
Hatályvesztés napja: 2020.04.08.
Milyen intézkedéseket tartalmaz?
 GYES, GYET, GYED jogosultságok meghosszabbítása

59/2020 rendelet
Hatálybalépés napja: 2020.03.24.
Hatályvesztés napja: 2020.04.08.
Milyen intézkedéseket tartalmaz?
 GYES, GYET, GYED jogosultságok meghosszabbításának részletszabályai

60/2020 rendelet
Hatálybalépés napja: 2020.03.25.
Hatályvesztés napja: 2020.04.09.
Milyen intézkedéseket tartalmaz?
 PayPass-os fizetés értékhatára 15 ezer forintra emelkedik

61/2020 rendelet
Hatálybalépés napja: 2020.03.24.
Hatályvesztés napja: 2020.04.08.
Milyen intézkedéseket tartalmaz?
 Bizonyos ágazatokban tevékenykedőknek adó és járulékkedvezmények (a 47/2020 Korm. rendelet részletszabályait tartalmazza)
 Turizmusfejlesztési hozzájárulás elengedése március 1. és június 30. között

Kapcsolódó Cikkek