2020. július 04., szombat
Ulrik

Belföld

Minimális szolgálati időtartam megszerzésére irányuló megállapodás 2020-ban

Idén a nyugdíjkorhatár 64 év 183 nap, amelyet július 1-jétől az év végéig töltenek majd be az 1956 első félévében született személyek. Ha közülük valaki a korhatára betöltéséig nem szerezte volna meg a nyugdíj megállapításához szükséges minimális szolgálati időt, akkor a hiányzó időtartamot megállapodással is megszerezheti.

A 2020. július 1-jén hatályba lépő új társadalombiztosítási törvény szerint szolgálati idő szerzése érdekében megállapodást köthet a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér alapul vételével számított 22 százalék nyugdíjjárulék fizetésével az, aki a társadalombiztosítási öregségi teljes nyugdíjhoz a nyugdíjtörvényben meghatározott húsz év szolgálati idő, vagy az öregségi résznyugdíjhoz előírt tizenöt év szolgálati idő elérése érdekében kizárólag az öregségi teljes vagy résznyugdíjra való jogosultsághoz szükséges hiányzó szolgálati idejét, legfeljebb azonban öt naptári évet kíván szolgálati időként elismertetni.


A megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulék alapja a szolgálati időként elismerhető időszak naptári napjainak és a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér harmincad részének szorzata. Ha valakinek például 63 nap hiányzik a teljes nyugdíjhoz minimálisan szükséges 20 év szolgálati időhöz, akkor az idén érvényes 161 ezer forint minimálbér harmincad részét, azaz 5367 forintot kell 63-mal megszorozni, így a fizetendő járulék alapja 338.100 forint, amelynek 22%-a, azaz 74.382 forint lesz a fizetendő járulék.

A megállapodás megkötése a nyugdíjkorhatár betöltése napját követően, a nyugdíjigény elbírálása tárgyában hozott határozat elleni jogorvoslatra meghatározott idő lejártáig kezdeményezhető és a nyugdíjjárulékot a megállapodás megkötését követő tizenöt napon belül egy összegben kell megfizetni. A megállapodást a kedvezményezett személy javára a járulékfizetés átvállalásával más személy vagy szerv is megkötheti.


A megállapodást kezdeményező személynek az addig elismert szolgálati idejét a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozatával kell igazolnia. Az elismert szolgálati idő figyelembevételével az ellátás – az egyéb jogosultsági feltételek megléte esetén is – legkorábban a járulék megfizetésének napjától állapítható meg.

A megállapodást a lakóhely szerint illetékes, nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal kell megkötni.

Ha az érintett személy több EU/EGT tagállamban (az EU 27 tagállama, valamint egyelőre az Egyesült Királyság mellett ide tartozik további három EGT-tagállam: Liechtenstein, Norvégia és Izland, továbbá Svájc) is szerzett biztosítási időtartamokat, a minimális időfeltétel (jellemzően 12 hónap biztosítási idő) teljesítése esetén minden érintett államtól jogosult lesz résznyugdíjra. A nemzetközi nyugdíjmegállapítási eljárás egységes elveit és alapszabályait az EU vonatkozó koordinációs rendeletei határozzák meg. Ilyen esetben a magyar teljes, illetve résznyugdíjhoz szükséges minimális szolgálati időtartamok megszerzése érdekében nincs szükség külön megállapodás kötésére, miután a nyugdíjbiztosítási jogosultságok megszerzése érdekében a tagállami nyugdíjrendszerekben megszerzett biztosítási, szolgálati időket a nyugdíjmegállapítás során minden érintett államnak figyelembe kell vennie.  Az EU/EGT államok területén az ellátásra való jogosultság és az ellátás összege szempontjából felmerült lényeges biztosítási tényeket úgy kell figyelembe venni, mintha azok az ellátást megállapító tagállam területén vagy biztosítási rendszerének hatálya alatt következtek volna be. Hasonlóképpen kell eljárni azon államok tekintetében, amelyekkel Magyarország kétoldalú szociálpolitikai vagy szociális biztonsági együttműködési megállapodással rendelkezik.

Dr.Farkas András

www.nyugdijguru.hu

Címkék

Kapcsolódó Cikkek